bureau voor arbeid en advies eindhoven

Meester - Gezel Werkzoekenden

Met deze titel wil ik duidelijk maken dat een werknemer van de werkgever kan leren. Niet alleen een vak, maar hoe ook de geschreven en ongeschreven regels zijn en wat er van u wordt verwacht zoals: omgang tussen collega’s, of rondom op tijd komen, of met betrekking tot het omgaan met opdrachten en opdrachtgevers. Deze vaardigheden zijn belangrijk om er op de werkplek bij te horen en een baan te behouden. Zie www.stichtingboekenwerk.nl


bureau voor arbeid en advies eindhovenbureau voor Arbeid & Advies - Carina Bronkhorst | t 06 3836 5420 | info@arbeidsadviesbureau.nl