bureau voor arbeid en advies eindhoven

Individuele gesprekken Werkzoekenden

Met individuele gesprekken kan nog meer ingezoomd worden op het individu en zijn of haar persoonlijke begeleidingsvraag.

Zó werkt 't
De vragen die bij het lezen van deze titel opkomen zijn: wat is “zó”en wat is “'t”? Het antwoord hierop is dat er zoveel verschillen zijn. Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. Als een collega, medestudent, leidinggevende of docent het vandaag zo doet dan kan hij of zij het de volgende dag anders doen. Voor sommige werknemers of studenten is dit verwarrend en onoverzichtelijk en dit onbegrip kan leiden tot emotionele problemen, zowel op het werk, in de opleiding, of thuis.

Want ieder mens heeft te maken met meerdere leefwerelden: thuis, werk/opleiding en vrije tijd. Deze lopen soms door elkaar: bijvoorbeeld als iemand thuis werk uitvoert. Wat ik tijdens een individueel gesprek zal uitleggen is wat er van u wordt gevraagd in deze verschillende leefwerelden. Is het antwoord wat u gewend bent te geven, ook het antwoord wat de ander verwacht? Of “slaat u soms de plank helemaal mis”?

De “Socratische gesprekstechniek” (“De meester brengt niet zelf de wijsheid voort maar hij helpt anderen bij de geboorte van de wijsheid “) is een methode waarbij ik, als begeleider, vragen aan u stel zodat u inzicht krijgt in de oorzaak van uw problemen. Voor u wordt hierdoor duidelijk hoe anderen: collega’s, partner, kinderen, vrienden hun leefwereld vormgeven en kunt u leren het antwoord te geven wat bij u past en door de ander wordt begrepen!


bureau voor arbeid en advies eindhovenbureau voor Arbeid & Advies - Carina Bronkhorst | t 06 3836 5420 | info@arbeidsadviesbureau.nl