bureau voor arbeid en advies eindhoven

Teamadvies Werknemers en Studenten

Tijdens een werkplek scan kan duidelijk worden of het team gebaat is bij begeleiding en uitleg. Samenwerking tussen collegae kan immers worden beperkt omdat men elkaars “taal” niet spreekt. Uitleg hierover met tips en adviezen over hoe teamleden met enige aanpassingen een prettige werksfeer kunnen creëren, kunnen een vervolg zijn op de werkplekscan.bureau voor arbeid en advies eindhovenbureau voor Arbeid & Advies - Carina Bronkhorst | t 06 3836 5420 | info@arbeidsadviesbureau.nl