bureau voor arbeid en advies eindhoven

Scan van de werkplek Werknemers en Studenten

Een werkplekscan kan zowel door werkgever/HRM/leidinggevende, werknemer en Arbodienst worden aangevraagd. Deze dienst wordt ingezet om duidelijkheid te krijgen over een sociaal probleem binnen een team of tussen collega’s.

Tijdens een bezoek op de werkplek krijg ik in korte tijd (gemiddeld drie uur) inzage in de manier van werken en de sociale verhoudingen. Deze inventarisatie leidt tot een onafhankelijke rapportage die vervolgens als uitgangspunt dient voor een plan van aanpak ter verbetering.
bureau voor arbeid en advies eindhovenbureau voor Arbeid & Advies - Carina Bronkhorst | t 06 3836 5420 | info@arbeidsadviesbureau.nl