bureau voor arbeid en advies eindhoven

Scan van de werkplek Werkgevers, HRM en Arbodiensten

Dit product kan zowel door werkgever/HRM/leidinggevende, werknemer en Arbodiensten worden aangevraagd om duidelijkheid te krijgen over een probleem. Tijdens een bezoek op de werkplek krijg ik in korte tijd (gemiddeld drie uur) inzage in de manier van werken en de sociale verhoudingen. Dit leidt tot een onafhankelijke rapportage wat weer als uitgangspunt dient voor een plan van aanpak ter verbetering of verandering.


bureau voor arbeid en advies eindhovenbureau voor Arbeid & Advies - Carina Bronkhorst | t 06 3836 5420 | info@arbeidsadviesbureau.nl