bureau voor arbeid en advies eindhoven

Individuele begeleiding Werkgevers, HRM en Arbodiensten

Met individuele gesprekken kan nog meer ingezoomd worden op het individu en zijn of haar persoonlijke begeleidingsvraag.

Zó werkt 't
De vragen die bij het lezen van deze titel opkomen zijn: wat is “zó”en wat is “'t”? Het antwoord hierop is dat er zoveel verschillen zijn. Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. Als een collega, medestudent, leidinggevende of docent het vandaag zo doet dan kan hij of zij het de volgende dag anders doen. Voor sommige werknemers of studenten is dit verwarrend en onoverzichtelijk en dit onbegrip kan leiden tot emotionele problemen, zowel op het werk, in de opleiding, of thuis.

Want ieder mens heeft te maken met meerdere leefwerelden: thuis, werk/opleiding en vrije tijd. Deze lopen soms door elkaar: bijvoorbeeld als iemand thuis werk uitvoert. Wat ik tijdens een individueel gesprek zal uitleggen is wat er van u wordt gevraagd in deze verschillende leefwerelden. Is het antwoord wat u gewend bent te geven, ook het antwoord wat de ander verwacht? Of “slaat u soms de plank helemaal mis”?


bureau voor arbeid en advies eindhovenbureau voor Arbeid & Advies - Carina Bronkhorst | t 06 3836 5420 | info@arbeidsadviesbureau.nl