bureau voor arbeid en advies eindhoven

Werkgevers, HRM en Arbodiensten

Werkgevers en HRM
U krijgt signalen van een verstoorde werkrelatie binnen een team. Mensen zijn niet tevreden en komen klagen over de werkomstandigheden. Een werknemer is niet meer in staat zijn of haar kwaliteiten in te zetten. U wilt graag duidelijkheid over de oorzaken van problemen en toepasbare oplossingen.
Of u merkt dat een van uw werknemers in een sociaal isolement zit en u wilt hier binnen het team verandering in aanbrengen. Uitval van een werknemer dreigt; u wilt dit voorkomen.
De hiernaast omschreven diensten kunnen helpen deze situatie te veranderen.

Arbodiensten
U bent op zoek naar deskundige begeleiding voor werknemers die kwalitatief hoogstaand werk leveren en toch uitvallen op problemen in de sociale context. U bent op zoek naar een arbeidskundige die in staat is onafhankelijk onderzoek te doen op de werkplek, een duidelijke analyse kan bieden van de oorzaak van problemen en een plan van aanpak aanbiedt waarmee het ziekteverzuim kan worden voorkomen.

Bureau voor Arbeid & Advies biedt deskundige begeleiding met de hiernaast omschreven diensten.


bureau voor arbeid en advies eindhovenbureau voor Arbeid & Advies - Carina Bronkhorst | t 06 3836 5420 | info@arbeidsadviesbureau.nl