bureau voor arbeid en advies eindhoven

Visie en missie Homepage

Werk of school beslaat het grootste gedeelte van de dag. De visie van Bureau voor Arbeid & Advies is dat de kwaliteit van deze dagbesteding bepalend is voor iemands welzijn. Een baan of opleiding die teveel of te weinig vraagt, leidt uiteindelijk immers tot ziekte en/of uitval. Reden dus om met regelmaat te kijken naar de geschiktheid van de werkplek of opleiding en te onderzoeken of het wenselijk is verandering in de bestaande situatie te brengen.

Onze missie is om “een stukje mee te wandelen”: om samen te kijken naar waar u nu staat. Hoe doet u uw werk of opleiding en wat brengt het u? Dit inzicht kan leiden tot het maken van keuzes die u verder tot ontwikkeling brengen. Dat inspireert!bureau voor arbeid en advies eindhovenbureau voor Arbeid & Advies - Carina Bronkhorst | t 06 3836 5420 | info@arbeidsadviesbureau.nl