bureau voor arbeid en advies eindhoven

Autisme/Asperger Homepage

Dit verdient een hoofdstuk apart! Zeker wanneer iemand een normaal tot hoge intelligentie heeft en een stoornis binnen het autistisch spectrum. De kans is groot dat in het leven van deze persoon, de intelligentie een belangrijke plaats heeft ingenomen. Dit is het middel geweest om te kunnen begrijpen hoe zaken in het dagelijks leven verliepen en hoe u daar op de gewenste manier mee om moet gaan. Op school is ook de intelligentie een belangrijke graadmeter (geweest) of u wel of niet succesvol bent.

Bij arbeid is dit anders. Als het gaat om werk zoeken en kunnen blijven werken bij dezelfde werkgever dan vraagt dit andere competenties dan alleen intelligentie. Niet alleen het vinden van een intellectuele oplossing (zoals dat vaak op school wordt gevraagd) of op het juiste moment iets doen of zeggen (zoals dat vaak thuis gewenst wordt), maar: onduidelijke opdrachten, collega’s die door elkaar praten, vreemde geuren, kleuren of prikkels, tijdsdruk, personeelsfeesten en allerlei andere zaken doen nu een appél op u.

In het boek “Als autisme niet op autisme lijkt” van Peter Vermeulen schrijft hij het zo: “Als we stellen dat normaal begaafden geen andere benadering nodig hebben dan mensen met een lage intelligentie, dan zien we enkel het verschil in intelligentie en zijn we blind voor de gelijkenis met autisme. Het niet zien van autisme leidt tot een overschatting van de normaal begaafde persoon met autisme“.

De ervaring leert dat als deze problemen niet op tijd onderkend worden, deze mensen in de loop van hun (werkzame)leven uitvallen vanwege depressie of burn-out. Vanuit mijn opgedane ervaring in het werken met deze doelgroep wil ik in mijn begeleiding juiste handvatten aanreiken om niet alleen uitval te voorkomen, maar meer kwaliteit van leven te bieden.


bureau voor arbeid en advies eindhovenbureau voor Arbeid & Advies - Carina Bronkhorst | t 06 3836 5420 | info@arbeidsadviesbureau.nl